Republic of Vietnam Posterity
6032 E. Maryland Dr Tempe AZ 85281 Tel (480) Anh-Việt Email: 
info@HauDueVNCH.org

Home Page

Welcome to the Republic of Vietnam Posterity website. We are the non profit organization. We do not require that you belong to any particular affiliation or possess any previous memberships to join our organization. We do ask that you support our organization through regular participation in activities. We are always looking for new members. Give us a call anytime. Our doors are always open. Call (480) Anh-Viet for details.

    

Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa
website là nơi:

* Thông báo tin tức nội bộ tới các thành viên
* Liên lạc, trao đổi tin tức, tài liệu giữa các thành viên                                                   
* Thông báo, trình bầy các hoạt đông của Hội
* Thông báo tin tức về các hoạt đông của Cộng Đồng tại địa phương
Cung cấp những nguồn giải trí lành mạnh và hữu ích cho mọi lứa tuổi
* Thông báo những tin tức, tài liệu hữu ích liên quan tới đời sống hằng ngày của đồng hương tại hải ngoại

Lễ Tưởng Niệm 56 năm của Cổ TT Ngô Đình Diệm
Lễ Tưởng Niệm 55 năm của Cổ TT Ngô Đình Diệm
Lễ Tưởng Niệm 53 năm của Cổ TT Ngô Đình Diệm
Lễ Vinh Danh và Tri Ân Các Từ Phụ Chiến Sĩ QLVNCH
Chương Trình Dã Ngoại Hè 2015
Hậu Duệ Đón Tết 2015
Hạ Cờ Máu, Giương Cờ Vàng
Picnic Mùa Thu 2014
Lễ Tưởng Niệm 51 năm của Cụ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Lễ Mãn Khóa Học Việt Ngữ Hè 2014
Khai Giảng Khóa Học Việt Ngữ Hè 2014
Thư Gởi Thượng Nghị Sĩ John McCain và Đai Sứ VC Nguyễn Bá Hùng
Thông Báo Về Việc Khai Giảng Khóa Học Việt Ngữ hè 2014
Picnic Mùa Xuân 2014
Tuổi Trẻ và Lãnh Đạo Chỉ Huy
Thiếu Nhi Ăn Tết 2014
Tết Cộng Đồng 2014
Lễ Kỷ Niệm Một Năm Ngày Thành Lập Hội
Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Picnic Mùa Thu 2013
Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Mỹ Yên
50 năm nhìn lại cuộc Chiến Việt Nam
Không cho phép mình quên
Hãy ngẫng cao đầu
Hãy Noi Gương Ai Cập
Cảm Tưởng Về Một Chuyến Đi
Hãy Can Đảm Vượt Qua Sự Sợ Hãi
Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam

Ngày Quốc Hận 30-4-2013
Hôi Xuân Quí Tỵ 2013
Tại sao chúng ta phải lìa bỏ Quê Hương, xin đừng Quên
Xin được làm người Chuyển Tiếp
Vài cảm tưởng về ngày thành lập Hội
Chương trình Uống Nước Nhớ Nguồn
Lá Cờ Vàng và bản Quốc Ca
Nguồn Gốc Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Flag of South VietNam
Thành Phố Chandler vinh danh lá cờ Vàng

Tại sao chúng ta phài bỏ Quê Hương?


Xin đừng bao giờ QUÊN


Cải Tạo hay Tù Nhân Lương Tâm?


Bán Nước Cầu Vinh


Độc Lập Tự Do?