Republic of Vietnam Posterity
6032 E. Maryland Dr Tempe AZ 85281 Tel (480) Anh-Việt Email: 
info@HauDueVNCH.org

About Us

Welcome to the Republic of Vietnam Posterity website. We are the non profit organization. We do not require that you belong to any particular affiliation or possess any previous memberships to join our organization. We do ask that you support our organization through regular participation in activities. We are always looking for new members. Give us a call anytime. Our doors are always open. Call (480) ANH-VIET for details.

Danh Xưng, Trụ Sở:
Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa AZ viết tắt là Hậu Duệ VNCH/AZ
Danh xưng bằng tiếng Anh là Republic of VietNam Posterity Arizona (RVPAZ)
Tổ chức bất vụ lợi (Non Profit Organization)
Trụ sở tạm thời đặt tại tư gia của Chủ Tịch Hội trong thời gian chưa có trụ sở chính thức
Họp vào mỗi Chủ Nhật đầu tháng lúc 5 chiều tại trụ sở Hội
Email: info@HauDueVNCH.org
Website: www.HauDueVNCH.org
Ý Nghĩa Logo: VNCH và lá cờ tiểu bang AZ nằm ở giữa, tượng trưng cho VNCH/AZ Màu Xanh, Đỏ, Trắng bao bọc xung quanh, tượng trưng cho nước Mỹ. Đại diện cho lớp Hậu Duệ tại Hải Ngoại

Thành Viên:
Mọi người Việt Nam, thuộc con cháu của những Cựu Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, cư ngụ tại tiểu bang Arizona chấp nhận Bản Điều Lệ Hội, đều được tham gia để trở nên thành viên của Hội Hậu Duệ VNCH/AZ

Mục Tiêu và Nhiệm Vụ:
Duy trì và phát triển chính nghĩa Quốc Gia Dân Tộc. Là nhịp cầu nối giữa thế hệ cha ông và những thế hệ kế tiếp. Theo gót cha anh để bảo tồn chính nghĩa mà các bậc tiền bối đã hy sinh máu xương cho lý tưởng Quốc Gia và Dân Tộc
Phát triển trí tuệ, năng lực để c
hiếm giữ những vị trí quan trọng trong xã hội. Dấn thân vào các môi trường hoạt động chính trị tại địa phương
Phát huy tinh thần yêu nước. Sẵn sàng phục vụ cho lý tưởng Quốc Gia, Dân Tộc. Yểm trợ cho một thể chế dân chủ tự do, khi chế độ CS sụp đổ
Kết hợp với các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, cá nhân. Cùng nhau xây dựng và phát triển một Cộng Đồng vững mạnh, hài hòa, một dân tộc Việt Nam, Tự Do, Dân Chủ, và Phú Cường.
Hổ trợ tinh thần cũng như vật chất đến thế hệ cha chú đang gặp khó khăn trong đời sống hằng ngày tại địa phương

Quan Điểm & Điều Lệ:
Danh dự cá nhân là danh dự Hội
Tự Nguyện và Trách Nhiệm
Đồng Sức, Đồng Lòng, Đoàn Kết vì lợi ích chung
Không phân biệt Tôn Giáo / giai cấp xã hội
Không ảnh hưởng, phụ thuộc, lệ thuộc bất cứ một cá nhân, đoàn thể hoặc bất kỳ một đảng phái chính trị
Không chấp nhận và hợp tác với các họat động của Cộng Sản dưới bất kỳ mọi hình thức

Nghĩa Vụ và Trách Nhiệm của mỗi Hội Viên:
Tuân thủ điều lệ Hội.
Tham gia đầy đủ các hoạt động do Hội tổ chức; đóng góp ý kiến xây dựng Hội.
Tham gia đóng góp bài vở
Không làm phương hại đến uy tín của Hội
Tích cực tham gia công tác phát triển Hội
Đóng hội phí đầy đủ và kịp thời. Giữ gìn, bảo quản tài sản của Hội
Thông báo kịp thời cho Hội khi có thay đổi về  thông tin cá nhân (điện thoại, email...)
Sử dụng thẻ Hội viên đúng mục đích

Quyền Lợi Của Hội Viên:

Mỗi Hội Viên điều được
Cấp thẻ Hội viên
Tham gia ứng cử vào các vị trí của tổ chức Hội (phải là hội viên chính thức với trên 1 năm hoạt động)
Đóng góp ý kiến trong sinh hoạt Hội
Tham gia các hoạt động do Hội tổ chức
Mời cộng tác trong các hoạt động, sự kiện do Hội đảm nhiệm
Ưu tiên tham gia các lớp học do Hội tổ chức (võ thuật, tiếng Việt, thi Quốc tịch…)
Chia sẻ thông tin của Hội thông qua nội bộ hoặc qua email

Hội phí: $10 một năm

Download membeship application form ở logo bên dưới


Vị Quốc Vong Thân


Tại sao chúng ta phài bỏ Quê Hương?


Xin đừng bao giờ QUÊN


Cải Tạo hay Tù Nhân Lương Tâm?


Bán Nước Cầu Vinh


Độc Lập Tự Do?