Republic of Vietnam Posterity
6032 E. Maryland Dr Tempe AZ 85281 Tel (480) Anh-Việt Email: 
info@HauDueVNCH.org

Vinh Danh Cờ Vàng

    

Thành Phố Chandler Arizona chính thức công nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng cho người  Việt Nam Tỵ Nạn tại địa phương

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2011, thành phố Chandler, nơi có khoảng 5000 người Việt Nam sinh sống, đã chính  thức công nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa) là biểu tượng cho người Việt Nam Tỵ Nạn tại địa phương này.

Bản nghị quyết đã được ông Jay Tibshraeny thị trưởng thành phố ký nhận, đồng thời công bố ngày 21 tháng 11 năm 2011 là “Ngày Công Nhận Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa là Biểu Tượng Tự Do và Di Sản của Cộng  Đồng Người Việt tại thành phố Chandler

Đây là nổ lực của anh Thái Nguyễn trong Hội Hậu Duệ VNCH, từng cộng tác và làm việc trong Ban Chấp Hành  Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Phoenix Arizona nhiệm kỳ 2009-2012. Anh Thái Nguyễn cũng đã mời được ông Nghị Viên kiêm Phó Thị Trưởng thành phố Chandler, là ông Jack Seller, đến trong dịp Tết Cộng Đồng năm 2012 để trao bản Nghị Quyết Cờ Vàng cho ông Chủ Tịch CDVNQG Nguyễn Văn Tạo, dưới sự chứng kiến trên 1000 đồng hương tham dự. 

Được biết, nghị quyết cờ Vàng này là nghị quyết Cờ Vàng ĐẦU TIÊN được thông qua ở tiểu bang Arizona.  Đây là tin vui cho Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn cộng sản tại tiểu bang này.

BẢN TUYÊN BỐ (Được tạm dịch)

XÉT RẰNG, Một số lượng lớn người Mỹ gốc Việt hãnh diện gọi là thành phố Chandler là quê hương thứ hai của họ; và

XÉT RẰNG, Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại thành phố Chandler có công đóng góp rất lớn về tôn giáo, văn hóa và thương mại của thành phố; và.

XÉT RẰNG, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng của sức mạnh, tự do và dân chủ vừa ở Việt nam và vừa khắp tất cả các Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt; và.

XÉT RẰNG, Thành phố Chandler hỗ trợ những nỗ lực của Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt tại địa phương. để đẩy mạnh sự tự do và chế độ dân chủ; và.

Bởi thế, giờ đây, tôi, Jay Tibshraeny, Thị Trưởng của thành phố Chandler, bằng cách này tuyên bố rằng.
Ngày 21 tháng mười một, năm 2011 là ngày vinh danh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại thành phố Chandler 

CÙNG VỚI NHÂN CHỨNG, tôi đã ký tên cùng với con dấu mộc của thành phố Chandler, Arizona được đóng dấu vào ngày 16 tháng mười một, năm 2011.
 


Bàn Nghị Quyết được trao tận tay từ ông Nghị Viên kiêm Phó Thị Trưởng Thành phố Chandler cho ông Chủ Tịch Cộng Đồng, Nguyễn Văn Tạo


Ộng Jack Seller, Phó Thị Trưởng thành phố Chandler đã có một bài diễn văn ca ngợi CĐNVQG/AZ tại buổi lễVideo - Xin xem phần diễn văn và trao nghị quyết Cờ Vàng từ phút 5:20 tới phút 8:00


Tại sao chúng ta phài bỏ Quê Hương?


Xin đừng bao giờ QUÊN


Cải Tạo hay Tù Nhân Lương Tâm?


Bán Nước Cầu Vinh


Độc Lập Tự Do?